Tradycyjne Spotkanie Opłatkowe

2013-01-17 21:17

        13 stycznia 2013 roku odbyło się tradycyjne Spotkanie Opłatkowe, którego organizatorem jak zazwyczaj wystąpiło TKPZL, Oddział w Drohobyczu. To jedno z najbardziej oczekiwanych świąt pojednania między katolikami Drohobycza, złożenia sobie przez nich nawzajem dobrych i serdecznych życzeń.

        Tym razem akordem rozpoczynającym święto był występ chóru „Cantus Animae”, po czym ks. Proboszcz Mirosław Lech poprowadził wspólną modlitwę. Dzielnie się opłatkiem, wspólny poczęstunek, projekcje filmów z kolędami, kolędowanie, wspólna zabawa – we wszystkich atrakcjach święta z radością uczestniczyli parafianie drohobyccy i goście. Wśród gości szczególnie wymienić należy Zastępcę Burmistrza ds. Gospodarki Komunalnej i Architektury Miasta Sanoka Ziemowita Borowczaka, MOSiR Sanok dr Damiana Delektę, deputowanego do Lwowskiej Rady Obwodowej Mykołę Barana, Pana Bohdana Mozola, braci Bonifratrów oraz sióstr Serafitek.      

Powrót

Wyszukiwanie

© 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone.