Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Drohobyczu gościem Piątego Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu

2012-09-29 12:36

        Polska, Ukraina, USA, Kanada, Brazylia, Japonia, Izrael, Rosja, Austria, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Finlandia, Węgry, Bułgaria, Chorwacja – wszystkie te kraje były reprezentowane poprzez ludzi literatury, nauki, kultury i sztuki na Piątym Międzynarodowym Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, który odbył się 6–12 września 2012 roku – jubileuszowym roku autora „Sanatorium pod Klepsydrą”, kiedy obchodzimy 120. rocznicę jego urodzin i 70. rocznicę śmierci.

        Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin, Dyrektor Instytutu Książki w Krakowie Grzegorz Gauden, Minister Kultury Ukrainy Mychajło Kułyniak, Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Mariusz Brymora, Dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Jarosław Godun, Senator RP Andrzej Grzyb, Konsul Marian Orlikowski Konsulatu Generalnego RP we Lwowie – to osoby i instytucje, które wspierają ideę Festiwalu Schulzowskiego w Drohobyczu i byli obecni na jego inauguracji w teatrze miejskim 6 września 2012 roku.

        Adam Michnik, Taras Prochaśko, Dawid Grossman – ambasadorowie polskiej, ukraińskiej i izraelskiej kultury wygłosili wykłady inauguracyjne i uczestniczyli w dyskusji prowadzonej przez profesora z Uniwersytetu w Chicago Michała Pawła Markowskiego. Jerzy Jarzębski, Stanisław Rosiek, Szalom Lindenbaum, Dawid Goldfarb, Jan Gondowicz, Tamara Hundorowa, Olga Czerwińska, Stanley Bill, Theodore Rosengarten, Theodosia Robertson, Maria Zubrycka, Maria Mokłycia, Henryk Siewierski, Marek Wiczyński, Lajosz Palfalvi, Małgorzata Smorąg-Goldberg, Dorota Głowacka, Ariko Kato, Karen Underhill i wiele innych – to wybitni literaturoznawcy i badacze Schulza z różnych krajów, którzy wzięli udział w dwudniowej międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w ramach Festiwalu. Wśród wybitnych pisarzy i poetów w kręgu inspiracji Schculzowskich mieli spotkania autorskie Agata Tuszyńska, Wiktor Jerofiejew, Bohdan Zadura. Jurij Andruchowycz, Ołeksandr Bojczenko, Wasyl Machno, Jurij Wynnyczuk, Andrij Bondar, Tania Malarczuk, Andrij Lubka, Natalka Sniadanko – to gwiazdy współczesnej literatury ukraińskiej, którzy mówili o ukraińskiej recepcji Schulza. Z okazji Festiwalu na język ukraiński po raz pierwszy zostały przetłumaczone „Księga listów” Brunona Schulza (tłum. Andrija Pawłyszyna) oraz jego „Szkice krytyczne” (tłum. Wiera Meniok). Nowe pełne tłumaczenie prozy poetyckiej Schulza przygotował Jurij Andruchowycz.

        Kultowe zespoły muzyczne „Bester Quartet”, „Karbido”, „Bruno Schulz” z Polski oraz „Dacha-Bracha” z Kijowa, a także niezastąpione Trio dawnego drohobyczanina i ucznia Brunona Schulza Alfreda Schreyera – tak wyglądała bogata muzyczna nuta Festiwalu.

        Tatr „Pinokio” z Łodzi, Teatr Lubuski z Zielonej Góry, Teatr „Alter” z Drohobycza, Drohobycki Teatr im. Jurija Drohobycza zaprezentowali swoje spektakle dla gości i uczestników Festiwalu.

        Odbyło się ponad 20 wystaw artystów i fotografików, wśród których najbardziej symboliczny wymiar miały dwie wystawy fotograficzne: Bertolda Schenkelbacha (1893-1942), który przyjaźnił się z Brunonem Schulzem, oraz jego syna Erwina Schenkelbacha, który przyjechał z Jerozolimy, żeby zaszczycić Festiwal swoją obecnością. Jeszcze jeden specjalny gość uczestniczył w Festiwalu – Marek Podstolski z Niemiec, ostatni z rodziny Schulzów.

        Nie sposób wymienić wszystkich wydarzeń tego różnorodnego i nasyconego tygodnia Festiwalowego. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Drohobyczu było zaproszone na cały Festiwal, zarząd i członkowie Towarzystwa z wielką przyjemnością w nim uczestniczyli.

        Głównym organizatorem Festiwalu tradycyjnie był jego inicjator i założyciel (od roku 2004) – Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Uniwersytetu w Drohobyczu oraz jego kierownik dr Wiera Meniok, która jest dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. Jako organizatorzy wystąpili również Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza w Lublinie oraz jego prezes Grzegorz Józefczuk jako dyrektor artystyczny Festiwalu od 2008 roku, a także Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza.    

Powrót

Wyszukiwanie

© 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone.