Projekt „Akcja Paczka”

2012-12-20 21:15

        Projekt „Akcja Paczka” jest jednym z wielu rodzajów przedsięwzięć podejmowanych przez ZHR na byłych Kresach Rzeczypospolitej. Z darów, które harcerze zbierają w parafiach w Polsce przygotowywane są paczki, które następnie w okresie przedświątecznym zawożone są na Litwę, Łotwę, Białoruś i Ukrainę. Tam, we współpracy z miejscowymi harcerzami bądź polską organizację działającą na danym terenie, harcerze z Polski osobiście roznoszą paczki do osób najbardziej potrzebujących – starszych, chorych, rodzin wielodzietnych. Po zawiezieniu paczek na Wschód harcerze, podzieleni na kilkuosobowe patrole, roznoszą paczki do potrzebujących. Poza paczką harcerze niosą ze sobą opłatek, uśmiech i dobre słowo. Zwłaszcza dla starszych Polaków są to często rzeczy równie ważne, a nawet czasami ważniejsze niż fakt otrzymania paczki świątecznej.

        Najważniejszym celem tego Projektu jest poczucie braterstwa wyrażającego się przede wszystkim we współpracy z polskimi harcerzami ze Wschodu oraz w samym dzieleniu się z potrzebującymi. Dzięki temu polscy harcerze z kraju i ze Wschodu mogą się poznawać i nawiązywać przyjaźń w ramach pełnionej wspólnie służby. Jest to okazja do rozmów pozwalających na lepsze wzajemne zrozumienie i umacnianie ducha harcerskiego braterstwa.

        „Akcja Paczka”, która od kilku lat realizowana jest w Drohobyczu, to inicjatywa podejmowana przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Tym razem Akcja odbyła się w naszym mieście dzięki staraniom organizacyjnym Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Oddział w Drohobyczu. Towarzystwo zajęło się dostarczaniem paczek akcyjnych dla osób potrzebujących oraz częściowo ulokowało na noclegi polskich harcerek i harcerzy w rodzinach członków Towarzystwa.

        Tego roku zbiórka żywności w ramach „Akcji Paczka” była przeprowadzana w szkołach i kościołach w Polsce. Szczególne podziękowania za umożliwienie zbiórki składamy Sponsorom: WBK – Bank Zachodni, Radio Plus, Caritas Polska. Do realizacji Akcji dołączyły się Wspólnota Polska w Katowicach, koło śląskie SPZD z siedzibą w Bytomiu oraz Urząd Miasta Bytomia.

Powrót

Wyszukiwanie

© 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone.