Letnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego w Drohobyczu ,,2012 Rok Janusza Korczaka”

2012-07-16 20:55

W tym roku organizacji w/w szkoły podjęli się Bonifratrzy, o.Przeor Konwentu br.Pio napisał wniosek do Konsulatu generalnego RP we Lwowie o sfinansowanie, wniosek został pozytywnie rozpatrzony i pieniądze zostały przyznane.  Zajęcia  odbywały się w terminie 04 – 13 lipca 2012 roku w Szkole nr.2

            Celem projektu:

 • nauka języka polskiego oraz rozwijanie zainteresowania uczniów literaturą w języku polskim;
 • budowanie i utrwalanie polskiej tożsamości i wspólnoty narodowej;
 • motywowanie do poszukiwania w literaturze prawdy, dobra i piękna;
 • włączenie się do obchodów Roku Janusza Korczaka;
 • zainteresowanie uczniów problematyką unijną;
 • zgłębianie prawd wiary.

            Projekt  realizowany był w trzech blokach tematycznych:

            1. Zajęcia dydaktyczne z j. polskiego

             2. Katechizacja

             3. Edukacja europejska

             4. Moje hobby – kółka zainteresowań

   W zajęciach uczestniczyło ponad 50 dzieci i młodzieży z Drohobycza, w wieku od 6-17 lat. Zajęcia odbywały się w godzinach 10.00–13.00 oraz 16.00–18.00 w budynku Średniej Szkoły nr 2 w Drohobyczu.

   Uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy. Podział uczniów został dokonany ze względu na wiek i zaawansowanie w znajomości języka polskiego.

Dzieci najmłodsze poznawały bohaterów bajek Janusza Korczaka. Słuchały bajek czytanych przez nauczyciela, utrwalały wiedzę poprzez kolorowanie ilustracji bajek, tworzenie obrazów w różnych technikach.

   Nauczyciele zadbali aby uczniowie poznali polskie akcenty taneczne (polkę i krakowiaka), poprzez zajęcia taneczne i zabawy integracyjne z muzyką. Poznali również piosenkę i taniec regionu śląskiego. Zdobyli umiejętność wskazywania na mapie krajów Polski i Ukrainy.

   Natomiast praca z uczniami starszymi w grupach polegała na pogłębianiu i utrwalaniu wiedzy języka polskiego, co odbywało się poprzez:

 • zajęcia ruchowo-muzyczne,
 • poprawne wymawianie głosek,
 • ćwiczenia językowe,
 • czytanie ze zrozumieniem fragmentów powieści Janusza Korczaka,
 • ćwiczenia w odmianie wyrazów,
 • gry i zabawy planszowe, rozwijające umiejętności spostrzegania, kształcące słuch fonetyczno-fonematyczny,
 • zabawę obrazem i słowem-krzyżówki, zagadki,
 • poznanie fragmentów twórczości Jana Pawła II.

          Celem tego projektu było również zainteresowanie uczniów problematyką unijną, ponieważ idea integracji europejskiej wykracza poza doświadczenie jednego narodu, wyrasta z ducha kultury europejskiej, dlatego tak ważnym zadaniem jest właściwe przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w budowaniu wspólnej Europy. Uczniowie muszą mieć świadomość wyzwań, jakie stawia integrująca się Europa, która posiada wiele wspólnych wartości, ale jest też mozaiką różnych kultur, tradycji i zwyczajów.

Uczniowie w czasie zajęć poznali:

 • historię integracji europejskiej
 • symbole Unii Europejskiej
 • założycieli, twórców Unii Europejskiej
 • patronów Europy
 • kraje europejskie

         

  W czasie zajęć w Letniej Szkole Kultury i Języka Polskiego prowadzone były też zajęcia z religii rzymsko-katolickiej, m.in. na takie tematy, jak:

 • Czy chcesz być szczęśliwy?
 • Bóg objawia się jako Stworzyciel.
 • Sakramenty w Kościołach.
 • Twórczość Jana Pawła II.
 • Znaczenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w dziejach narodu polskiego.

   Uczniowie uczyli się postaw otwartości i dialogu wobec rówieśników wyznania prawosławnego; kultywowania modlitwy maryjnej, zwyczajów i tradycji świątecznych.

   Lekcje sprawiały radość uczniom, rozwijały ich aktywność, m.in. dzięki materiałom dydaktycznym, które uczniowie i parafia otrzymali od Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy w Krakowie.

   Ciekawa forma prowadzenia zajęć językowych poprzez gry, zabawy, konkursy z nagrodami sprawiła, że dla wielu dzieci Letnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego była atrakcyjną formą mobilizującą do nauki języka polskiego.

   Swe zainteresowania dzieci mogły pogłębiać i rozwijać w bogatej ofercie zajęć popołudniowych, jaką przygotowali nauczyciele, m.in. kółka fotograficzne i wokalne, integracja europejska.

   Zwieńczeniem Szkoły językowej była uroczysta akademia w ramach, której dzieci zaprezentowały program poetycko–muzyczny o Janie Pawle II a zespól ”Leśne kwiaty”, pod kierownictwem pani Lucyny Nelipy, dał krótki koncert, po którym dzieci i rodzice udali się na piknik a pieczone na ognisku kiełbaski wszystkim wybornie smakowały.

   Słowa Jana Pawła II:

,,Trzeba, żeby młodość była ,,wzrastaniem”, aby niosła z sobą stopniową akumulację wszystkiego co prawdziwe, dobre i piękne” – szczególnie teraz są aktualne wśród polskiej młodzieży na Kresach, albowiem tu istnieje wielkie zapotrzebowanie nauki języka polskiego oraz wprowadzenia dodatkowych form propagowania wiedzy z zakresu integracji europejskiej. Zajęcia szkolne prowadzili nauczyciele z Uniwersytetu Śląskiego: mgr Zofia Kwiatek, mgr Anna Dziadek, mgr Anna Muschiol i mgr Emilia Czarnota, natomiast kółko fotograficzne zorganizował pan Taras Rybak

   Dziękujemy wszystkim członkom Towarzystwa którzy pomagali nam w zorganizowaniu w/w szkoły a także nauczycielom, pani Alicji Brzan-Kloś, bratu Pio i bratu Janowi innym osobom nie wymienionym, ufamy, że  za rok spotkamy się ponownie.

Powrót

Wyszukiwanie

© 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone.