Dobroczynna akcja pomocy medycznej

2013-04-30 21:47

        Jak i w ubiegłym roku, 18 – 20 kwietnia bieżącego roku ponownie była zorganizowana dla mieszkańców Drohobycza i miejscowości okolicznych dobroczynna akcja pomocy medycznej pod patronatem Prezydenta Miasta Bytomia Pana Damiana Bartyli.

        Współorganizatory: Górnośląski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach, Koło Śląskie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej w Bytomiu (p. Alicja Brzan-Kloś), Oddział TKPZL w Drohobyczu (p. Adam Aurzecki), Caritas Diecezji Samborsko-Drohobyckiej (ks. Igor Kozankiewicz, Artur Deska).

        Pomoc medyczna: Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Promed” w Bytomiu (p. Mariola Wiatr), Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Bytomiu (Stanisław Rosół), Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Okułap” Radzionków.

        Wszyscy chętni mieli możliwość bezpłatnie skorzystać z konsultacyj lekarskih badań, specjalistycznych u przybyłych z Polski lekarzy – okulisty (p. Katarzyna Trompeta), chirurga (Jacek Trompeta), kardiologa, internisty (Adam Błażelonis) oraz miejscowych – pediatry (p. Aleksandra Dądrowska). U najbardziej chorych pacjentów konsultacje i badania odbyły się podczas wizyt domowych. W jednym dniu bracia Bonifratrzy wspólnie z lekarzami zainicjowali odwiedzanie chorych w ich domach, angażując się w organizowaną akcję charytatywną. Oprócz tego, można było  zmierzyć ciśnienie, przeprowadzić badania poziomu cukru we krwi, cholesterolu oraz wykonać badanie EKG i USG. Dobrze wiemy jak ważne dla naszego zdrowia jest przypominanie o badaniach profilaktycznych.

        Akcja medyczna odbywała się na terenie Caritasu Diecezji Samborsko-Drohobyckiej. Lekarze specjaliści oraz personel medyczny Polskiego Czerwonego Krzyża z Bytomia rozpoczęli przyjmowanie pacjentów w godzinach od 10.00 do 18.00, a badanym nieodpłatnie wydawano leki i glukometry – odpowiednio do ich schorzeń.

        W intencji Misji Medycznej w dniu 20 kwietnia br. o godzinie 16:30 odprawiono Mszę Świętą w miejscowym kościele parafialnym p.w. Św. Bartłomieja. Błogosławieństwa udzielono przez  ks. Kazimierza Wąsika – Przeora Klasztoru Bonifratrów w Drohobyczu  i ks. Jerzego Raszkowskiego .

        Po zakończeniu akcji dla naszych gości zorganizowano wycieczkę po Drohobyczu oraz Truskawcu.

        Składamy gorące „Bóg zapłać” wszystkim organizatorom, lekarzom, członkom TKPZL w Drohobyczu (p. Halinie Krajczyk –  asystent okulista) i wolontariuszom za ich udział w misji, zaangażowanie i wszelką udzieloną pomoc i zapraszamy do nas ponownie.

Powrót

Wyszukiwanie

© 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone.